16 NIEDZIELA ZWYKŁA

16 NIEDZIELA ZWYKŁA

21.07.2019

1. Dziś w uroczystość odpustową dziękujmy Jezusowi za to, że cierpliwie czeka na każdego z nas, abyśmy podobnie jak święta Maria Magdalena mogli rozpoznać w Nim naszego Mistrza i Zbawiciela. Pamiętajmy, że i do nas Jezus mówi: „udaj się do moich braci i powiedzim: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”. Naśladujmy naszą Patronkę i głośmy Chrystusa w naszych środowiskach.
2. O naszym obowiązku mówienia naszym bliskim o Jezusie przypominają nam liturgiczne wspomnienia. W tym tygodniu wspominamy:
 Jutro – Świętą Marię Magdalenę „Apostołkę Apostołów”
 We wtorek – Świętą Brygidę, zakonnicę, Patronkę Europy
 W środę – Świętą Kingę, Patronkę naszej Diecezji
 W czwartek – Świętego Jakuba Apostoła i Świętego Krzysztofa. We wspomnienie Świętego Krzysztofa – Patrona Kierowców, poświęcenie pojazdów i modlitwy w intencji kierowców i podróżujących, po Mszy świętej wieczornej
 W piątek – Świętych Joachima i Anny. Wieczorna Msza święta połączona z modlitwami o uzdrowienie.
3. Serdecznie dziękujemy:
 Za modlitwy i życzliwość dla naszych parafialnych spraw
 Dziękujemy za dzisiejsze ofiary na Seminarium Duchowne
 Dziękujemy za ofiary na nasze inwestycje. Składka w przyszłą Niedzielę przeznaczona będzie na nasze inwestycje. Może nie widać intensywnych prac. Powinny być widoczne dopiero w przyszłym roku. Przy rozpoczęciu kolejnych prac czekać nas będą duże wydatki. Wykorzystajmy więc obecny rok na spłacenie zadłużenia, aby nowe prace w przyszłym roku, rozpoczynać bez dodatkowych obciążeń. Troska o kościół to nasza wspólna sprawa, dlatego na miarę waszych możliwości prosimy o ofiary, w kopertach lub na konto bankowe.
4. W Kancelarii Parafialnej przyjmujemy zgłoszenia na Pieszą Tarnowską Pielgrzymkę do Częstochowy.
5. Jak co roku 7.VIII, będziemy gościć Pielgrzymów z Rzeszowa. Ponieważ i w tym roku organizujemy wspólny posiłek dla wszystkich pielgrzymów, dlatego ci, którzy zajmują się przygotowaniem do pielgrzymki, odwiedzą w tym tygodniu wasze domy. Przyjmijcie ich życzliwie i tak, abyśmy mogli godnie przyjąć pielgrzymów. Mieszkańców ulic: św. Marka, Spokojnej, Kościuszki i Piaski prosimy o zorganizowanie pomocy przyjęcia pielgrzymów. Wszystkim angażującym się w organizacje przyjęcia pielgrzymów składamy gorące podziękowania.
6. Zachęcamy do zatrzymania się przy naszym kiosku.
7. Pożegnaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej śp. Stanisławę Gądek. Dobry Jezu…..
8. „Milcz o drugich a patrz siebie, będzie święty człowiek z ciebie” – podpowiada nam przysłowie. Patrzymy na życie naszej Patronki świętej Magdaleny. Prośmy Ją, aby ukazywała nam, którędy wiodą drogi do Boga. Prośmy o to także Świętego Michała Archanioła: … Otwórzmy nasze serca na Boże błogosławieństwo.

wielki_czwartek_7_20130328_1917803027.jpg

Galeria

Parafia pod wezwaniem Sw. Marii Magdaleny w Szczucinie | tel. 14 643 62 26 | e-mail: szczucin@diecezja.tarnow.pl