V NIEDZIELA WIELKANOCNA

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

19.05.2019

1. W kolejną Niedzielę Wielkanocną spotykamy się z Jezusem na Eucharystii. On dziś uczy nas: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. To usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Niech więc dzisiejsze spotkanie z Chrystusem i przeżywana w naszej parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, napawają nas nadzieją, że możliwe jest życie w radości i miłości. 
2. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 
W każdym dniu, oprócz czwartku, nabożeństwo majowe po wieczornej Mszy świętej
Biały Tydzień jest okazja do szczególnej modlitwy w intencji dzieci, które przystąpiły do pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej.
Przeżywany czas Komunii wielkanocnej to dobra refleksja o naszym przystępowaniu do Komunii świętej. 
W czwartek od 17.00 adoracja najświętszego Sakramentu, a o 17.45 nabożeństwo majowe
W piątek wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych
Przyszła Niedziela to Niedziela Synodalna. Na Mszy świętej o godz. 11.00 rocznica Pierwszej Komunii świętej. 
3. Składamy podziękowania:
•Za zorganizowanie uroczystości odpustowej w Radwanie.  
•Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy życzliwym słowem i konkretną ofiarą wspierają prace w naszej Parafii. Dzięki ofiarom dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży przystępującej do Bierzmowania mamy ukończony prospekt organowy.
•Słowa podziękowań kierujemy do Urzędu Marszałkowskiego za przyznanie funduszy na renowację naszego kościoła. Teraz rozpoczną się procedury przetargów i umów z wykonawcami. Urząd Marszałkowski przydziela 70% a po naszej stronie jest 30% zapłaty za wykonaną pracę. Serdecznie dziękujemy Starostwu Dąbrowskiemu za dotację 25 000 złotych na nasze prace przy kościele. W naszej wspólnocie parafialnej jest także dużo ludzi dobrego serca, dlatego ufamy, że wspólnym zrozumieniem i wysiłkiem, przygotujemy naszą świątynię na Jubileusz 700 – lecia Parafii.  To nasz obowiązek dla przyszłych pokoleń.
•Serdecznie dziękujemy za pomoc przy nowym ustawieniu figury Matki Bożej przy drodze krajowej. 
4. Prosimy o modlitwy:
•Za nas, abyśmy dawali dobre świadectwo naszej wiary.
•Za dzieci, które przystąpiły do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej, aby gościły jak najczęściej Pana Jezusa w swoim sercu.
•Za maturzystów o światło Ducha Świętego na czas egzaminów.
•Za młodzież, która przyjmie dary Ducha Świętego, aby przyznawała się do wiary. 
•Za nasze rodziny, aby żyły duchem wiary
5. Zachęcamy do odwiedzin naszego parafialnego kiosku  
6. Spotkania grup:
Grupa Odnowy w Duchu Świętym „Rafael” – wtorek – po Mszy św. Młodzieżowy Zespół Muzyczny – wtorek – po Mszy św.
DSM i Schola – Środa – godz. 16.00
Lektorzy, Śpiewający psalmy – w piątek po Mszy św. wieczornej.
Grupa młodzieżowa KSM – piątek o godz. 19.00
Ministranci – sobota – 9.00
W dniach od 14-16 czerwca odbędą się kolejne w naszej parafii II Nadwiślańskie Dni Młodych. Jest to czas modlitwy, zawodów sportowych, rozrywki, koncertów, konkursów i różnych atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bardzo prosimy o zaangażowanie osób w zorganizowaniu i przeprowadzeniu tej imprezy. Wszelkie informacje u ks. Tomasza.
Wydawanie żywności w Domu Parafialnym KANA we wtorek w godz. 8.00 do 15.00 oraz w środę od 9.00 do 13.00. 
7. Pożegnaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej śp. Zofię Dyndor, Jerzego Furgała, Mieczysławę Frankowską. Wypraszamy dla nich radość wieczną. Dobry Jezu….. 
8. „Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka, może mu tylko dopomóc w wyszukaniu prawdy we własnym sercu, jeśli ją posiada”. To przemyślenia św. Augustyna. Dzień Pierwszej Komunii świętej przypomina nam o zamieszkaniu samego Boga w naszych sercach. Niech ta świadomość pomaga nam w życiu. Nasze codzienne zmagania z życiem polećmy opiece św. Michała Archanioła …….
wielki_czwartek_3_20130328_1957940224.jpg

Galeria

Parafia pod wezwaniem Sw. Marii Magdaleny w Szczucinie | tel. 14 643 62 26 | e-mail: szczucin@diecezja.tarnow.pl