11 NIEDZIELA ZWYKŁA

11 NIEDZIELA ZWYKŁA

17.06.2018 r.

1. „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię”. Tak nauczał Jezus. I to wrzucanie Słowa Bożego do naszych serc trwa przez wieki i pokolenia. Uczestnicząc w niedzielnej liturgii, uczymy się budować królestwo Boże w nas i w naszych środowiskach. A Jezus, którego spotykamy na Eucharystii, daje nam potrzebne łaski,  abyśmy swoim życiem dawali wyraziste świadectwo naszej wiary. Trwają Nadwiślańskie Dni Młodych. Serdecznie zapraszamy na popołudniowy program.
2. Kończymy rok szkolny i katechetyczny. W środę o 17.00 Msza święta na zakończenie roku dla Przedszkolaków. W czwartek wspominamy św. Alojzego Gonzagę, zakonnika. W tym dniu o godz. 8.00 Msza święta dla klas III Gimnazjum. W piątek o godz. 8.00 Msza święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych. Także w tym dniu, w Radwanie, o godz. 8.00 Msza święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Składamy gorące podziękowania katechetom, Nauczycielom i Wychowawcom za ich trud wychowywania i kształcenia. Dzieciom i młodzieży życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej w czasie wakacyjnego odpoczynku i polecamy ich w naszych modlitwach. Niech odpoczynek nie oznacza zaniedbań w sprawach wiary i praktyk religijnych.
3. Przyszła Niedziela to dzień Odpustu ku czci Matki Bożej Szczucińskiej. Uroczysta Msza święta z procesją Eucharystyczną o godz. 11.00. Wyjątkowo w kaplicach, tak w Radwanie jak i w Dąbrowicy Msze święte będą o godz. 8.00. Zapraszamy Ministrantów, Lektorów, Dziewczęcą Służbę Maryjną, Dzieci Pierwszokomunijne, Dzieci, które dzwonią i sypią kwiaty, Panów do baldachimu. Jest to nasze parafialne święto, więc serdecznie zapraszamy także poczty sztandarowe. Przed tymi uroczystościami okazja do spowiedzi świętej w sobotę od godz. 17.00.
4. Przypominamy, że już od przyszłej Niedzieli przez całe wakacje niedzielne Msze św. w Radwanie o godz. 10.00, w Dąbrowicy o godz. 8.00, a wieczorna Msza święta o godz. 19.00. 
5. Składamy serdeczne podziękowania:  
➢Dziękujemy Wszystkim, którzy modlitwą i ofiarami wspierają naszą parafię.
➢Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na wypłacenie za wykonana pracę. Zbliża się rocznica 700 lat naszej parafii. Podejmujemy kolejne zadania, aby przygotować się do tego Jubileuszu. I choć, jak to przeważnie bywa, musimy liczyć tylko na siebie, to jednak damy radę.
➢Dziękujemy za wszelką życzliwość i pomoc w naszych parafialnych inwestycjach. 
6. Ojcowie Redemptoryści serdecznie zapraszają na Wielki Odpust Tuchowski. Będzie trwał od 30 czerwca do 8 lipca. Szczegóły na afiszu.
7. We wtorek po wieczornej Mszy świętej spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zaprasza w środę 20 czerwca  po Mszy świętej wieczornej na wykład „Profilaktyka zdrowia(układu krążenia, cukrzycy, choroby nowotworowej) w Domu Parafialnym KANA, a 25 czerwca o godz. 16.00, w Domu Parafialnym KANA, rozpocznie się kolejny kurs prawa jazdy 
8. Zapraszamy do  odwiedzin naszego kiosku.
9. Pożegnaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej śp. Jana Sieronia i śp. Władysława Wolaka. Powstańmy do modlitwy. Dobry Jezu….
10. „Kto nie nosi nieba w sobie, darmo go szuka w całym wszechświecie”. O łaskę  nieba w sercu każdego z nas prośmy za wstawiennictwem św. Michała Archanioła: …  I niech nam pomaga Boże błogosławieństwo. 

wielki_czwartek_21_20130328_1922772386.jpg

Galeria

Parafia pod wezwaniem Sw. Marii Magdaleny w Szczucinie | tel. 14 643 62 26 | e-mail: szczucin@diecezja.tarnow.pl