CMENTARZ - 20 lat

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania. 

Cmentarz w Szczucinie jest własnością Parafii pw. św. Marii Magdaleny i służy wszystkim jej Parafianom. 

 1. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz.
 2. Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę, która prawnie dzierżawi plac w celu pochowania zmarłych. Sprawy związane z dysponowaniem placu, pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej. 4. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje ofiara z tytułu dzierżawy,  za miejsce grzebalne na okres 20 lat. Dzierżawę można przedłużyć na kolejne lata. Można przedłużyć na kolejne 20 lat, ale też na okres mniejszy jak 20 lat (5, 10, 15 lat), wnosząc stosowną ofiarę i otrzymując pisemne potwierdzenie. Osoba wnosząca ofiarę podaje swoje dane osobowe oraz adres i staje się opiekunem grobu. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na opłaconą ilość lat. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 3. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach: 
 4. - grób pojedynczy: 2,5 m x 1,5 m 
  - grób podwójny: 2,5 m x 2,3 m 
  Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Ks. Proboszczem. 
  Z wydzielonego terenu należy pozostawić przejście minimum 25 cm z każdej strony.
 5. Nie przedłużenie dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, pozwala na użycie go do ponownego pochówku. Okres zwłoki w opłacie może wynieść do 12 miesięcy, po czym grób może zostać przekopany a miejsce staje się wolne do zagospodarowania.
 6. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumację zwłok, budowę nowego pomnika, likwidację grobu, wykonywanie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.
 7. Przed rozpoczęciem prac budowy nowego pomnika – nagrobka należy fakt ten zgłosić u administratora. Wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać zgodę administratora na jej wykonanie. Należy też zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach.
 8. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
 9. Zgodnie z powyższymi ustaleniami place na cmentarzu wykupione przed 1995 rokiem należy ponownie zadysponować. Należy wnieść stosowną opłatę dla przedłużenia prawa dysponowania lub pozostawić dla dyspozycji Parafii. Nie chodzi o likwidację, lecz o możliwość ponownego wykorzystania miejsca.
 10. Nabycie prawa do dysponowania miejscem po 1995 roku, będzie sukcesywnie wygasało z upływem 20 lat od daty nabycia. Nabywając obecnie prawo do dysponowania miejscem, mamy go na 20 lat.
 11. Opłaty będą służyły jak Fundusze Cmentarny. Utrzymanie cmentarza to opłaty utrzymania porządku, wywozu śmieci, ułożenia kolejnych alejek, remont i konserwacja zabytkowych nagrobków.
 12. Wszelkie wątpliwości związane z nabyciem prawa do dysponowania miejscem na cmentarzu należy uzgadniać z Ks. Proboszczem.
wielki_czwartek_8_20130328_2071389490.jpg

Galeria

Parafia pod wezwaniem Sw. Marii Magdaleny w Szczucinie | tel. 14 643 62 26 | e-mail: szczucin@diecezja.tarnow.pl