Sakrament Małżeństwa

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Z tej racji, między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem. Duszpasterze maja obowiązek troszczyć się, aby stan małżeński zachował ducha chrześcijańskiego, dlatego w przygotowaniach do zawarcia małżeństwa, należy zaplanować także następujące spotkania:

  • Katechizacja przedmałżeńska (tzw. kurs przedmałżeński). W naszej parafii odbywa się w niedziele Wielkiego Postu.
  • Poradnia rodzinna. Czynna jest w I, II, III piątki miesiąca od godz. 17. 30 w budynku     katechetycznym
  • Dni skupienia dla narzeczonych. Odbywają się od kwietnia do września w II niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12. 30
  • Rozmowy przedślubne. Odbywają się w  piątki w godzinach otwarcia kancelarii. Narzeczeni zgłaszają się na rozmowy przedślubne do kancelarii parafialnej, w terminie nie krótszym niż trzy miesiące, przed zaplanowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa.

W czasie pierwszego spotkania narzeczeni przedstawiają:

  • aktualne metryki chrztu. Metryka nie może być z datą starszą niż 6 miesięcy zawierać  wszystkie adnotacje, jakie zostały dokonane w księdze ochrzczonych; 
  • świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej;
  • zaświadczenia o udziale w katechizacji przedmałżeńskiej – tzw. kursie przedmałżeńskim;
  • strona owdowiała świadectwo zgonu współmałżonka z parafii miejsca pogrzebu;
  • dowody osobiste;
  • strona która otrzymała wyrok Sądu Biskupiego stwierdzającego nieważność zawartego małżeństwa - tenże dokument.

O pozostałych dokumentach koniecznych do zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zostaną poinformowani w czasie rozmowy przedślubnej.

Przez sakrament małżeństwa chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem miłości łączącej Chrystusa z Kościołem, dlatego w przygotowaniach nie można pominąć spowiedzi przedślubnej. Zaleca się, aby pierwsza spowiedź przedślubna była spowiedzią generalną z całego życia.

Do ważnego zawarcia małżeństwa potrzebni są także dwaj świadkowie. Świadkami ślubu powinny być osoby wierzące i praktykujące. One również powinny przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej ofiarowanej w intencji nowożeńców.

wielki_czwartek_4_20130328_1193767613.jpg

Galeria

Parafia pod wezwaniem Sw. Marii Magdaleny w Szczucinie | tel. 14 643 62 26 | e-mail: szczucin@diecezja.tarnow.pl