Sakrament Chorych

Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej. Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną moc i obronę. Do oceny ciężkości choroby wystarczy roztropny osąd. W razie potrzeby należy zasięgnąć rady lekarza. Osobom w podeszłym wieku, których siły opuszczają, można udzielić namaszczenia chorych również wtedy, gdy nie zagraża im niebezpieczna choroba. Osobom chorym lub starszym, które nie mogą wychodzić z domu, należy także zapewnić możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej i przyjęcia Komunii świętej. Taką potrzebę należy zgłosić w kancelarii parafialnej, podając jej nazwisko i imię oraz adres, aby umożliwić dotarcie kapłana lub szafarza nadzwyczajnego Komunii świętej.

Sakrament namaszczenia chorych, podobnie jak pozostałe sakramenty, przeznaczony jest dla żyjących.

Na czas wizyty kapłana u chorego koniecznie należy przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem;
  • na stole umieścić krzyż, jedną lub dwie świeczki;
  • naczynie z wodą świeconą i kropidło;
  • szklankę letniej wody jeśli chory ma problemy z przełykaniem;
  • watę na talerzyku.
wielki_czwartek_25_20130328_1207310252.jpg

Galeria

Parafia pod wezwaniem Sw. Marii Magdaleny w Szczucinie | tel. 14 643 62 26 | e-mail: szczucin@diecezja.tarnow.pl