Sakrament Bierzmowania

Ochrzczeni przechodzą dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia przez sakrament bierzmowania. W nim otrzymują Ducha Świętego, dlatego  poprzedzone jest trzyletnim przygotowaniem, które rozpoczyna się w I klasie Gimnazjum. Kandydat do bierzmowania powinien znajdować się w stanie łaski uświęcającej.

Wymagane dokumenty:

  • metryka chrztu (jeśli kandydat był chrzczony poza naszą parafią);
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej (jeśli kandydat uczestniczy w katechizacji poza naszą parafią);
  • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
wielki_czwartek_2_20130328_1167381473.jpg

Galeria

Parafia pod wezwaniem Sw. Marii Magdaleny w Szczucinie | tel. 14 643 62 26 | e-mail: szczucin@diecezja.tarnow.pl